VCA

Basisveiligheid VCA of VCA VOL halen? Alle medewerkers moeten beschikken over basiskennis ten aanzien van veiligheid. Daarnaast moet worden voorzien in de wettelijke verplichting die de werkgever heeft om voorlichting en instructie te geven over de risico’s van de uit te voeren werkzaamheden en hoe deze te beperken. Als bedrijf is het noodzakelijk bij levering aan VCA-gecertificeerde bedrijven te kunnen aantonen dat de medewerkers in het bezit zijn van een erkend veiligheidscertificaat.

Voor leidinggevenden wordt de cursus basisveiligheid VCA VOL aangeboden.

Inhoud van de basisveiligheid VCA cursus

De basisveiligheid VCA cursus duurt 1 dag, van 08.00 tot 16.00 uur. Tijdens de cursusdag komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Arbeidsomstandighedenwetgeving
  • Risico’s en preventie
  • Gevaarlijke stoffen
  • Brand- en explosiegevaar
  • Elektriciteit
  • Machines en gereedschappen
  • Hijsen en tillen
  • Werken op hoogte
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Voor wie is basisveiligheid VCA?

Operationele medewerkers die werken voor opdrachtgevers die het VCA-certificaat verplicht stellen. Dit zijn bijvoorbeeld medewerkers die laad- en loswerkzaamheden verrichten op terreinen van de (petro)chemische industrie, zoals kiepautochauffeurs, kraanmachinisten, personeel van aannemers en constructiebedrijven en schilders.

Voor wie is basisveiligheid VCA VOL?

Met VCA VOL laat je zien dat je basiskennis over veiligheid, gezondheid en milieu kunt toepassen in het belang van de medewerkers waar je leiding aan geeft en voor jezelf.

Resultaat van basisveiligheid VCA en VCA VOL

Deelnemers doen basiskennis op over veiligheid en krijgen inzicht in alle veiligheidsaspecten betreffende het werken voor VCA-gecertificeerde bedrijven. Als het examen met goed gevolg wordt afgelegd, wordt het certificaat Basisveiligheid VCA uitgereikt. Voor Basisveiligheid VCA VOL wordt het certificaat Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden uitgereikt.

Examen VCA

Na afloop van de cursusdag wordt een examen afgenomen. Bij voldoende beoordeling van het examen wordt het certificaat Basisveiligheid VCA of VCA VOL uitgereikt. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

Prijzen

VCA Basis inclusief lesmateriaal en examen
€245,-
VCA Basis herhaling inclusief examen
€245,-
VCA VOL inclusief lesmateriaal en examen
€245,-
VCA VOL herhaling inclusief examen
€245,-
Cursusdagen zijn incl. koffie, thee, water en lunch.

Code 95

Deze cursus volg je ook voor 7 nascholingsuren voor Code 95!

SOOB

De cursus volg je ook met SOOB subsidie.